"Nasz Dziennik" (22. 10. 2002):
"W Krakowie przy ul. Zamoyskiego 41 od tygodnia działa poradnia "Betesda".
Jest kontynuacją powstałego przed około 5 lat temu, a prowadzonego przez jednego z redemptorystów gabinetu psychoterapeutycznego. [...] Rozszerzenie działalności na najmłodszych ma na celu zapobieganie problemom, które narastają w wieku dojrzałym. Wczesna diagnoza w wielu przypadkach może przeciwdziałać tragediom.." (M. Bochenek).

"Dziennik Polski" (30.07. 2003):
"46 dzieci wyjechało do Bukowiny Tatrzańskiej na wakacje zorganizowane przez Fundację Pomocy Rodzinie w Wychowaniu "Dom dla Dziecka". Pierwotnie zaplanowano wyjazd 30 dzieci, ale z powodu dużej liczby chętnych zdecydowano się powiększyć grupę. W związku ze wzrostem kosztów kolonii fundacja zwraca się o pomoc - zarówno finansową jak i rzeczową .... Organizatorzy zapewnili dzieciom zarówno ubranie, jak również przygotowali cały wyjazd, proszą jednak o dodatkowe wsparcie fundacji, tym bardziej, że jesienią znów zacznie funkcjonować świetlica..."

"Gość Niedzielny" (10 . 08. 2003):
"Dzięki współpracy z okolicznymi szkołami i parafiami fundacja dotarła z pomocą do dzieci i rodzin najbardziej tego potrzebujących. Poradnia "Betesda" służy pomocą specjalistyczną: psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, prawnika i duszpasterza. ... pracują oni jako wolontariusze, podobnie jak wychowawcy, nauczyciele i studenci. Spotykają się także z rodzicami dzieci, którzy coraz aktywniej włączają się w pracę ośrodka."