"Byłem ubogi, lecz nigdy tak bardzo, by nie mieć niczego do dania innym".

"Dawajcie a będzie wam dane. Te słowa są bliźniakami".

Św. Klemens Hofbauer CSsR

 

FUDACJA PROWADZI SPECJALISTYCZNĄ PLACÓWKE OPIEKUNCZO – WYCHOWAWCZĄ WSPARCIA DZIENNEGO „BENEDICTUS” DLA 30 DZIECI NA PODSTAWIE UMOWY Z GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW. REALIZATOREM UMOWY JEST KRAKOWSKI MOPS.

DZIĘKI TEJ WSPÓŁPRACY FUNDACJA OTRZYMUJE 80 % FUNDUSZY NA FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI, POZOSTAŁE 20% POCHODZI OD LUDZI DOBREJ WOLI.

Wszystko to, co ponadto chcemy dać naszym podopiecznym, (wyjścia do kina, na basen, wycieczki, paczki okolicznościowe)  pochodzi z ofiar pieniężnych i darów rzeczowych od osób oraz instytucji, którym bliskie jest dobro dziecka i jego przygotowanie do dorosłego życia. Bardzo liczymy na chcących włączyć się w pracę na rzecz dziecka i jego rodziny poprzez finansowe wsparcie lub zaangażowanie się w naszą działalność. W imieniu Podopiecznych i własnym wyrażamy szczere podziękowania za okazaną pomoc.

Nasza świetlica wymaga jednak modernizacji - musimy wyposażyć kuchnię w której nasi podopieczni przeżywają przygodę kulinarną ucząc się robić "coś" z "niczego". Potrzebujemy krzeseł, komputerów i wielu drobiazgów, które pozwolą w nowym miejscu stworzyć przytulny "klub" - tak nas nazywają dzieci :).

 

INFORMUJEMY, ŻE FUNDACJA OMEGA PROWADZI  ZBIÓRKĘ ŚRODKÓW DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH, ZA KTÓRE OTRZYMUJEMY ARTYKUŁY PAPIERNICZE, GRY PLANSZOWE I EDUKACYJNE.

ALTERNATYWĄ JEST BEZPOŚREDNIA WPŁATA NA NASZE KONTO, DO KTÓREJ ZACHĘCAMY.

 

Numer konta dla sponsorów:

Credit Agricole Bank Polski S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Nr rachunku: 21 1940 1076 3095 3756 0003 0000

 

Aby wykonać przelew z zagranicy na konto w Banku Credit Agricole, Zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać:

 1. imię i nazwisko odbiorcy przelewu (Posiadacza rachunku),
 2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN), przed którym należy dodatkowo wpisać "PL": PL (26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu),
 3. tytuł płatności - należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew,
 4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:
  Credit Agricole Bank Polska SA
  pl. Orląt Lwowskich 1
  53-605 Wrocław, Polska
 5. kod SWIFT (tzw. BIC) Banku Credit Agricole: AGRIPLPR

Bank Credit Agricole uznaje konta swoich klientów przychodzącymi przelewami w EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY i PLN, przy czym uznanie konta następuje zawsze w walucie PLN. Jeśli przelew zostanie wysłany w innej walucie niż wymieniona powyżej nie dotrze do Banku Credit Agricole, lecz zostanie zwrócony do banku nadawcy przelewu.